Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri

»Slovenija piha 0.0.«

  1. Splošne določbe

Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »Slovenija piha 0.0.« (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator je BPCS, celovite marketinške rešitve, d.o.o., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

Nagradna igra poteka od 4. 11. 2019 do 20.12.2019. Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat.

  1. Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Za sodelovanje v nagradni igri mora posamezni sodelujoči vpisati številko kupona, ki jo je prejel na letaku s strani Policije.

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta, potni stroški) nosijo udeleženci nagradne igre.

Šteje se, da posamezni sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da je seznanjen s pravili nagradne igre in s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri soglaša. Pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani 0.0 šofer  www.nulanula.si. Organizator nagradne igre bo izžrebal 300 sodelujočih. Sodelujoči bodo o izzidu nagradne igre obveščeni po elektronskem naslovu, ki ga bodo navedli ob prijavi.

  1. Nagrade

300 x 2 vstopnici, za koncert Policijskega orkestra z gosti, 15.1.2020 v CUK Kino Šiška v Ljubljani. Nagrade niso zamenljive ali izplačljive v gotovini.

  1. Izbor, objava in obveščanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo vsem sodelujočim poslal obvestilo po e-pošti, navedeni ob prijavi.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov  lahko organizator podelitev nagrade zavrne in  nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu.

  1. Prevzem nagrad

Nagrajenci bodo nagrade dobili, poslane po elektronski pošti, ali na kakšen drug način po dogovoru med nagrajencem in organizatorjem.

  1. Uporaba in varstvo osebnih podatkov

Nagrajenci v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da, do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov izključno za namene obveščanja o nagradni igri, obveščanja o novostih ponudbe, za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, ter za druge trženjske namene organizatorja nagradne igre skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/2007).

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s klikom na povezavo za odjavo v nogi posameznega promocijskega sporočila, po e-pošti na elektronski naslov info@bpcs.si ali pisno na naslov organizatorja.

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

  1. Odgovornosti organizatorja

Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

- nedelovanje e-pošte, ki bi bilo posledica izpada električne energije, izpada omrežja ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko motile pošiljanje odgovorov.
- kakršnekoli posledice, ki bi jih lahko prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja ali zaradi prejema nagrade.

Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne nosita nobenih stroškov, ki bi pri sodelujočemu ali nagrajencu nastali zaradi sodelovanja v nagradni igri.

  1. Končne določbe

S sodelovanjem udeleženci pristanejo na pravila nagradne igre, ki so objavljena na spletni strani www.nulanula.si

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na spletni strani www.nulanula.si

Bpcs d.o.o.

Ljubljana,  28. 10. 2020

S piškotki si pomagamo pri zagotavljanju storitev in statistiki. Z uporabo spletnega mesta se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke.   V redu