Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri

»Slovenija piha 0.0.«

Splošne določbe

Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri »Slovenija piha 0.0.« (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator je BPCS, celovite marketinške rešitve, d.o.o., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator).

Nagradna igra poteka od 5. 11. 2021 do 27.11.2021. Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje večkrat.

Potek nagradne igre in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

Za sodelovanje v nagradni igri mora posamezni sodelujoči odgovoriti na vsa vprašanja v kvizu, ki je objavljen na spletni strain www.nulanula.si

Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Morebitne stroške sodelovanja (dostop do spleta, potni stroški) nosijo udeleženci nagradne igre.

Šteje se, da posamezni sodelujoči s sodelovanjem v nagradni igri potrjuje, da je seznanjen s pravili nagradne igre in s pravili in pogoji sodelovanja v nagradni igri soglaša. Pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani 0.0 šofer  www.nulanula.si. Organizator nagradne igre nagrado podari izžrebanemu nagrajencu.  

Nagrade

1x JBL GO3 ZVOČNIK . Nagrada ni zamenljiva ali izplačljiva v gotovini.

Izbor, objava in obveščanje nagrajencev

Izmed vseh, ki bodo do konca izpolnili kviz, bomo  26.11.2021, naključno izžrebali enega nagrajenca, ki bo obveščen po elektronski pošti.

Prevzem nagrad

Nagrado bomo izžrebanemu poslali po pošti, po tem ko nam bo zaupal svoje podatke.

Uporaba in varstvo osebnih podatkov

Nagrajenci v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo, da, do preklica sodelujočega, vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov izključno za namene obveščanja o nagradni igri, obveščanja o novostih ponudbe, za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, ter za druge trženjske namene organizatorja nagradne igre skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Ur.l.RS, št. 94/2007).

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim izvajalcem in partnerjem, s katerimi ima sklenjene ustrezne pogodbe. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer s klikom na povezavo za odjavo v nogi posameznega promocijskega sporočila, po e-pošti na elektronski naslov info@bpcs.si ali pisno na naslov organizatorja.

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Odgovornosti organizatorja

Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje e-pošte, ki bi bilo posledica izpada električne energije, izpada omrežja ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko motile pošiljanje odgovorov.
  • kakršnekoli posledice, ki bi jih lahko prijavitelj ali sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja ali zaradi prejema nagrade.

Organizator in tretja oseba, ki za organizatorja izvaja nagradno igro, ne nosita nobenih stroškov, ki bi pri sodelujočemu ali nagrajencu nastali zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Končne določbe

S sodelovanjem udeleženci pristanejo na pravila nagradne igre, ki so objavljena na spletni strani www.nulanula.si

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri in se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh dopolnjene pogoje objavil na spletni strani www.nulanula.si

Bpcs d.o.o.

Ljubljana,  2.11.2021

Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke. S klikom na "V redu" se strinjate, da lahko uporabljamo vse sklope piškotkov. Če želite, lahko posamezne sklope izberete tukaj.   V redu